Ro Ru En

Admitere

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi este o componentă a sistemului naţional de învăţământ, care oferă programe de studii medii (postsecundare) de specialitate în profilurile Transport şi Informatică.

"Transport Feroviar"

Transport Feroviar

104120 "Traficul feroviar de mărfuri şi pasageri"

71640 "Exploatarea tehnică a locomotivelor şi vagoanelor"

71470 "Sisteme automatizate în transportul feroviar"

104110 "Traficul Auto"

Transport  Auto

"Traficul Auto"

Specialistul se instruieşte pentru activitatea administrativ-managerială în ramura transportului auto la întreprinderi cu diverse forme de proprietate.

"Informatica"

Informatica

“Administrarea bazelor de date"(Domeniul de formare în Tehnologii informaţionale şi a comunicaţiilor)

“Administrarea aplicaţiilor WEB"(Domeniul de formare în Tehnologii informaţionale şi a comunicaţiilor)

Specialistul se pregăteşte pentru lucrul la intreprinderile de stat şi firmele, care se ocupă cu exploatarea, deservirea şi repararea tehnicii de calcul, elaborarea softului aplicativ.

Foto

Admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere turul II se realizează:

  • de la 09 august pîna la 12 august 2017 inclusiv

Pentru a participa la concursul de admitere este obligatoriu depunerea următoarelor acte.

Actele necesare pentru înscriere la colegiu sunt:

  • Actul de studii în original şi copia;
  • Buletinul de identitate şi copia;
  • Copia buletinului de identitate a unui părinte (tutore);
  • Certificatul medical nr.086-U;
  • 6 fotografii 3x4;
  • Livretul militar (pentru persoanele de gen masculin);
Foto