Ro Ru En

Despre Noi

Un important aport în activitatea şi dezvoltarea căilor ferate din Moldova îi revine Colegiului Tehnic Feroviar din Bălţi, care pregăteşte specialişti pentru acest domeniu de activitate în economia naţională.

Colegiul Tehnic Feroviar

Colegiu Tehnic Feroviar din Bălţi

Colegiului Tehnic Feroviar din Bălţi şi-a început activitatea în anul 1983 conform Hotărîrii Guvernului nr.2208-228 din 21.05.1983 în subordonarea Ministerului Transportului.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.816 din 28.07.1998 Colegiul Tehnic Feroviat a fost transferat în subordonarea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova. În anul 2005 şi în anul 2008 în Colegiul Tehnic Feroviar s-a desfăşurat activitatea de evaluare academică şi a fost acreditat, eliberându-i-se Certificate de acreditare.

Colegiul dispune de o bază tehnico-materială necesară pentru pregătirea specialiştilor de calificare înaltă, inclusiv:

 • bloc de studii şi laboratoare
 • bibliotecă şi sala de lectură
 • sală de sport şi teren sportiv
 • atelier pentru instruirea de producere
 • poligon
 • sală de cinema
 • cămin pentru 200 locuri
 • cantină
Toate acestea crează condiţii adecvate pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de instruire,de formare a deprinderilor practice în diferite domenii, a activităţilor extradidactice.

Pentru organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ, Colegiul renovează baza tehnico – materială a cabinetelor, sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor de producţie, a bazei instructiv – metodice în corespundere cu cerinţele actuale de producere. Colegiul dispune de utilajul necesar, sunt amenajate clase de calculatoare, care au acces la reţeaua INTERNET.

Foto

În Colegiu activează următoarele catedre:

 • Catedra „Discipline social umanistice”.
 • Catedra „Discipline fundamentale”.
 • Catedra ” Discipline de specialitate”.
 • Catedra „Matematică şi informatică”.
 • Catedra „Limba română şi limbi moderne”.
 • Catedra diriginţilor.
Pentru organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ, Colegiul renovează baza tehnico – materială a cabinetelor, sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor de producţie, a bazei instructiv – metodice în corespundere cu cerinţele actuale de producere. Colegiul dispune de utilajul necesar, sunt amenajate clase de calculatoare, care au acces la reţeaua INTERNET.

Colegiul dispune de un colectiv didactic cu o bogată experienţă de lucru, cu obună pregătire ştiinţifică şi metodică, oameni pasionaţi de meserie şi dornici de a transmite experienţa, cunoştinţele şi aspiraţiile noii generaţii.

În prezent Colegiul pregăteşte specialişti în baza studiilor gimnaziale (9 clase):
 • 2052 „Transport feroviar”
 • 1851 „Informatica”
 • 2051 „Transport auto”
Foto