Image

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți  este angajat în educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi de agenţii economici.

Informatica

Dobândirea competenţelor de bază în domeniul IT este o condiţie fundamentală pentru continuarea studierii tehnologiilor informaţionale şi a comunicării şi programarea în general.

Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • stăpânirea unui limbaj economic şi tehnic de specialitate necesar pentru activitatea profesională;
 • capacitatea de soluţionare a problemelor de proiectare a procedeelor de prelucrare a informaţiilor economice;
 • capacitatea de elaborare a resurselor programate aplicativ;
 • capacitatea de proiectare şi gestionare a bazelor de date;
 • capacitatea de administrare a resurselor tehnice şi programate ale reţelei locale;
 • abilitatea de a analiza şi de a soluţiona de sine stătător diverse probleme din domeniul profesional;
 • abilitatea de a formula decizii profesionale şi de a le implementa în practică;
 • abilitatea de a exploata resursele tehnice, programate şi informaţionale ale sistemelor informatice economice.

Oportunităţi de angajare:

În calitate de tehnician-programator  poate activa la proiectarea, instalarea sistemelor software, inclusiv:

 • Tehnician de sistem – operator: (inginer de sistem hardware, administrator de reţea, administrator de baze de date);
 • Tehnician de întreţinere;
 • Reprezentant comercial: (responsabil produs, reprezentant marketing, operator vânzător).
Copyright© 2020 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее