CATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALE

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi
pentru a schimba lumeaˮ.
(Nelson Mandela)
     Catedra discipline fundamentale asigură formarea competenţelor fundamentale profesionale, antrenând elevii în tainele viitoarei profesii la disciplinele-cheie: studiul şi tehnologia materialelor, desenul tehnic, bazele graficii inginerești, infografica,bazele standardelor în transportul feroviar, electrotehnica.
     Obiectivele catedrei pentru anul de învăţământ 2017 – 2018
  • Crearea condiţiilor de stimulare a dezvoltării profesionale şi personale a cadrelor didactice, cu scop de sporire a eficacităţii procesului educaţional;
  • Optimizarea strategiei şi tehnologiei didactice în cadrul procesului de predare–învăţare–evaluare în contextul pedagogiei axate pe competenţe.
  • Promovarea principiului intra - şi interdisciplinarităţii în procesul activităţilor didactice în vederea realizării transferului cunoştinţelor în diverse contexte.
  • Utilizarea eficientă a suportului didactic recomandat pentru organizarea şi desfăşurarea cu succes a procesului educațional.
  • Utilizarea TIC și a tehnologiilor educaţionale moderne, centrate pe elev, ce sporeşte eficienţa procesului educaţional;
  • Asigurarea calităţii demersului educaţional prin evaluarea internă a activităţii cadrelor didactice şi rezultatelor şcolare.
  • Eficientizarea parteneriatului educaţional la nivel intrainstituţional (catedre, disciplini).
Componenţa nominală a catedrei:
1. Beleacov Alexandru – director CTFM, profesor de securitatea și sănătatea muncii, gr. didactic superior.
2. Ghilescu Tatiana  – şefa catedrei, profesoară de geografie și biologie, grad didactic întâi..
3. Spătaru Mihail – profesor de electotehnică, grad didactic doi
4. Balandin Anton – profesor de infografică, grad didactic doi.
5. Șevciuc Jean– profesor de desen tehnic, grad didactic doi.
6. Pereteatcu Pavel– profesor de studiul materialelor, conf. cerc. dr.
7. Diaconu Dinu– profesor de bazele legislației, grad didactic doi..
     Activitatea catedrei se desfăşoară în săli de curs amenajate şi instruiesc elevi capabili de a demonstra performanţe la concursurile din cadrul colegiului, naţionale şi internaţionale. În acest context, profesorii de la catedră au elaborat strategii pentru activitatea cu elevii dotaţi în domeniu, spre obţinerea unor finalităţi de succes, or, procesul de instruire fiind o industrie orientată spre exigenţele viitorului.
Image
     O alta realizare important în activitatea Catedrei discipline fundamentale este elaborarea curriiculelor la disciplinele de învăţământ, acestea fiind coordonate cu agenţi economici din domeniul transportului şi în colaborare interdisciplinară cu catedrele de specialitate din cadrul instituţiei de învăţământ.
Image
     Profesorii catedrei altoiesc frumoase calităţi morale în sufletul multor generaţii de elevi, îmbinând armonios cunoştinţele inginereşti cu exigenţele unui învăţământ de calitate, instruind specialişti de înaltă calificare apţi pentru încadrarea în activitatea profesională.
Copyright© 2022 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее