Catedra dirigenție

“ Marea artă a unui profesor constă în cizelarea manierelor și în
formarea minții; el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri, principiile
virtuții și ale înțelepciunii; să-i dea treptat o viziune clară asupra omenirii “
Jone Locke
Catedra diriginților își propune concentrarea activității pentru sporirea atenției acordate modului în care elevii se adaptează și se integrează în colectiv, creșterea interesului pentru învățătură, frecvența, stimularea potențialului intelectual al elevilor, colaborarea permanentă cu părinții în vederea optimizării relației colegiu-familie, îmbunătățirea capacității de autocontrol și autoformare. Astfel, Catedra Diriginților își îndreaptă acțiunile spre realizarea unor activități prin care elevii să conștientizeze că doar prin implicarea lor activă în actul educațional, vor reuși să se formeze ca personalități cu o pregătire multilaterală, globală, utilă pentru viață. Rolul dirigintelui este acela de a descoperi talente, de a stimula interesul pentru domenii de studii,de a identifica motivații, fără a uita că fiecare elev are o anumită individualitate, un univers interior aparte. Profesorul-diriginte are un rol mult mai important și anume, de a educa copilul prin dialogare și liberă creație, prin dezvoltarea spontanietății și nu de a controla și îndruma într-un mod care ar îngrădi vizibil libertatea copilului dornic de  propria afirmare. Țin să menționez că dirigintele trebuie să fie, concomitent, animator, consilier, coordonator, ghid, prieten, observator, colaborator activ. Funcția de diriginte este o mare responsabilitate. Accentul este pus pe cooperare, parteneriat, valorizarea relațiilor pozitive, umaniste în educație și în special,pe responsabilizarea elevului pentru propriile performanțe.

Obiectivele Caredrei de Dirigenție
 •  Dezvoltarea culturii comportamentale;
 •  Formarea unei atitudini pozitive şi a respectului faţă de familie, rude, oameni în etate etc.
 •  Formarea competenţelor de autocunaştere şi autoeducaţie;
 •  Formarea capacităţilor de receptare-producere a volorilor, etice, de organizare a mediului individual şi social în armonie cu principiile frumosului;
 •  Formarea competenţelor de adaptare la noile condiţii în vederea satisfacerii nevoilor personale şi sociale.
 •  Asigurarea eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin monitorizarea și evaluarea impactului acesteia în comunitate
Am pus accentual ca toate obiectivele înainte să formeze o personalitate civic activă, cu un grad înalt de responsabilitate şi receptivitate social, cu potenţial deschis pentru schimbare. Toate activitățile au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au implicat un număr mare de elevi și cadre didactice.


Scopul activităţilor de dirigenţie este formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţilor integratoare ale personalităţii moderne, definită în contextul problemelor şi valorilor individuale ale comunităţii naţionale şi mondiale .
Realizarea acestuia va fighidată de: 
– stăpânirea de sine, deprinderile, aptitudinile, interesele,
- caracteristici şi valori care definesc personalitatea, permite levului să-şi precizeze dorinţele şi scopurile;
 – posibilităţile concrete, reale pentru atingerea obiectivelor stabilite; 
– competenţele (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) necesare pentru proiectarea  şi monitorizarea activităţii orientate către atingerea scopului.
Comportamentul cotidian al elevului, conştient de rolul său de actor al propriei formări /dezvoltări fizice, intelectuale şi spirituale, responsabil de propria lui viaţă, deacoperirea nevoilor vitale şi a celor spirituale, se va manifesta prin maniere elevate, ţinută demnă, activism în toate sferele de formare şi realizare a fiinţei umane–individuală, socială, spirituală.

     Careu festiv ,,Ziua cunoștințelor’’ cu genericul ,,Limba noastră-o comoară’’, aniversarea unui secol de la plăsmuirea poemului ,,Limba noastră’’ de A. Mateevici
     Elevii au participat la concursul de eseuri Ziua Internațională a Păcii cu genericul: ,,Nimeni nu poate aduce pacea în afară de tine’’

Image
Image
Cerneleanu Elena, dirigintele grupei SAB-117 a promovat ora publică ,,Arta –mediu natural a existenței spiritului’’.

Zazulea Inga, dirigintele grupei BDB-117 a promovat ora publică ,,Dragostea adevărată –mit sau realitate’’.

     Festivalul –concurs republican ,, Focul din vatră’’ediția a V-a dedicat poetului Dumitru Matcovschi la Centrul de Excelenţă în Transporturi unde au fost premiaţi cu locul III următorii elevi:
- Moldovanu Alin gr. TAC 117
- Zigo Anastasia gr.TAC 117
- Matiescu Mihail gr.TAC 117
- Praşca Patricia gr. TFB 117
- Certan Marina gr. TFB 117
- Ghimpu Uliana gr. TFC 216
- Bîrgău Adriana gr.SAB 216
- Istrati Xenia gr.TFB 117
Image

Deschiderea festivă a săptămânii ,,Tineretul -2017’’

Image

Ora publică: ,,Toleranța este virtutea omului fără convingeri’’, diriginte Ghilescu Tatiana grupa TFG-3025.

Image

Pleșca Carolina, dirigintele grupei TFG-3015 a promovat ora publică ,,Ziua mondială de comemorare și profilactică a maladiei HIV/SIDA’’.

Image
Image
     ,,La poarta sufletelor noastre de creștini bat sfintele sărbători de iarnă’’
Festivalul republican de creație artistică” Floarea omeniei”, ediția a VII-a, au participat următorii elevi:
 •  Moldovanu Alin gr. TAC-117
 •  Ghimpu Uliana gr. TFC-216
 •  Buga Marian gr. BDB-117
 •  Porcescu Georgeta gr.BDB-117
 •  Banaru Stanislav gr. BDB-117
 •  Ghimpu Uliana gr. TFC-216 a fost premiată cu locul III. Concursul s-a desfășurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău.
Image

Caleidoscop literal – muzicaL: ,,Te iubesc în toate limbile’’

Membrii catedrei au participat la seminarul instructiv-metodic cu genericul” Prevenirea violenței în instituția de învățământ”.
Image

,,Ziua Europei –tradiție, diversitate culturală și valori’’

Image
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее