Catedra „Discipline de specialitate” este subdiviziunea de bază a colegiului, care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la disciplini special, activitatea de cercetare.  În cadrul catedrei activează 14 cadre didactice, din care 5 profesori cu grad didactic superior şi 4 profesori cu grad didactic doi; trei profesori cu experienţa mai mare de 25 de ani şi trei profesori tineri.

Activitatea catedrei se desfăşoară pentru realizarea următoarelor obiective şi sarcini:

  1. analiza desfășurării procesului de învățămînt, realizării competenţelor şi obiectivelor profesionale;
  2. analiza calităţii instruirii la disciplinile de specialitate; aprobarea chestionarelor și testelor pentru examenele;
  3. analiza rezultatelor academice şi calității reuşitei a elevilor, pregătirii lor pentru examenele de absolvire;
  4. perfecționarea procesului de instruire și extinderea metodelor moderne de predare şi evaluare la disciplini de specialitate;
  5. analiza implimentării tehnologiilor digitale în desfăşurarea procesului de instruire şi promovarea lecţiilor;
  6. analiza rezultatelor desfășurării stagiilor de practică; examinarea și analiza calității portofoliilor ale profesorilor catedrei;
  7. perfecţionarea profesorilor şi organizarea treningurilor, conferinţelor şi cursurilor;
  8. dezvoltarea bazei tehnico-didactică a cabinetelor şi laboratoarelor;
  9. organizarea activităţii pentru perfecţionarea şi promovarea prestigiului colegiului şi specialităţilor, colaborare cu agenţi economici.
Profesorii catedrei active participă în schimbul de experienţă, promovarea lecţiilor publice, desfăşurarea activităţilor extradidactice, frecventarea cursurilor de recalificare şi formare continuă în specializarea învăţământului tehnic profesional, seminarelor, trainingurilor şi meselor rotunde. Profesorii permanent participă în activitatea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în colegiu,   Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii din Chişinău şi Universitatea Tehnică a Moldovei, în Ucraina şi Romania. Profesorii catedrei au activat în componenţa grupului de lucru, iniţiat de câtre Ministerul Educaţiei, pentru descrierea calificărilor profesionale, elaborarea planurilor de învăţământ şi curriculelor disciplinare. Membrii catedrei au publicat articole ştiinţifice în culegeri de articole, ziarul «Feroviarul Moldovei» şi “Făclia”, Universul pedagogic, au elaborat cursuri de prelegeri la disciplinele de specialitate,  au editat  manuale şi ghiduri metodice.
În cadrul catedrei în colegiu sunt organizate victorine şi concursuri profesionale cu genericul „Calea ferată-Pasiunea mea” şi „Cel mai bun feroviar” cu participarea elevilor specialităţii „Transport feroviar”, conferinţe ştiinţifico-practice referitor la Stagiu de practică.
       Catedra colaborează cu diferite întreprinderi de transport auto şi subdiviziunile căi ferate, unde se organizează stagiul de practică, excursii şi instriure practică.
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее