Procesul educaţional al catedrei ”Discipline reale și TIC” a fost orientat spre realizarea următoarelor obiective:

 • Monitorizarea implementării calitative a curriculumului centrat pe formarea de abilități și competențe;
 • Formarea continuă a profesorilor pentru crearea la elevi a competenţelor de comunicare digitală, utilizarea corectă a resurselor hardware, software, utilizarea corectă a informaţiilor şi respectarea legislaţiei virtuale.
 • Utilizarea TIC pentru eficientizarea procesului educațional.
 • Participarea activă a elevilor la Concursurile  şi  Conferinţele  știinţifice municipale și internaț

Utilizarea TIC în procesul educațional.


În pas cu progresului educaţional instruirea şi perfecţionarea este una din priorităţile activităţii unui cadru didactictic.
În acest context catedra Informatica și discipline TIC a organizat în cadrul desfășurării decadei catedrei următoarele activități:

 • Seminar instructiv pentru cadrele didactice cu tematica ”Blogul- instrument TIC util cadrelor didactice.
 • Seminar instructiv pentru cadrele didactice cu tematica ”Microsoft Office Excel- instrument contemporan în didactică”
 • ”Microsoft Office PowerPoint- reguli de creare a prezentării”
 • Feedback- calificativul -excelent.
 1. Concurs ”START IT”
 2. Concurs ”Rețele de calculatoare”
 3. Concurs ”Programarea- pasiunea mea”

Rezultatele elevilor.

Olimpiada zonală:

Locul I- Goncear Stanislav
Locul III- Priseajnaia Ecaterina . 
Locul II- Carpenco Alexandr IC 4124
Locul III- Cobelev Vitali IC 4124
Concursul republican ”Programarea- pasiunea mea” ediția a VII în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din 16 martie 2018.

Conferința națională cu genericul ”The Future is our” în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

 • Lavruc Dmitrii IC-3125.
 • Lozan Ecaterina,
 • Lebedi Maria,
 • Dîrțu Maria,
 • Baxan Victoria

Participare la Concurs Internațional Letonia – Daugavpils (26.05-04.06.2018)

 • Lavruc Dmitrii
 • Scorohod Denis

La fel cadrele didactice au participat activ la seminare, conferințe, ateliere de lucru pe parcursul anului de învățământ 2017-2018.

 1. Seminarul metodic- ”Inovație și creativitate în domeniul formării profesionale” din 14 martie 2018, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți.
 2. Prezentare la Seminar-Training municipal cu genericul –”A fi profesor în era digitală” din 16 martie 2018, în incinta Colegiului de medicină Bălți. (Vieru Viorica)
 3. Ateliere de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examenul de calificare în anul 2018. (Vieru Viorica, Vasilos Corina).
 4. Prezentarea lucrării ”Implementarea Tehnologiilor moderne în procesul de predare” în orașul Kiev, Ucraina. Medalie de Aur. (Vasilos Corina).
Informație despre  ”Științe Reale”
 •      Catedra ”Științe Reale” are scopul de activitate următoarele obiective: 
  îmbunătăţirea calităţii predării disciplinelor reale;
 • perfecţionarea cadrelor didactice;
 • schimb de experienţă cu profesori din alte instituţii de învăţămînt;
 • pregătirea elevilor anului II şi III de studii pentru susţinerea examenului de Bacalaureat;
 • organizarea și desfăşurarea activității educaționale cu elevi: victorinelor, concursurilor;
  olimpiadelor; desfășurarea seminarelor, conferințelor științifice pentru profesori și elevi.
     La catedra activează profesori cu vechimea de muncă mare, dar și tinerii profesori: un profesor cu grad didactic superior, doi profesori cu grad didactic întîi, patru profesori cu grad didactic doi.
     Șef catedră Borisova Irina activează în Colegiu Tehnic Feroviar din anul 2001. A absolvit Universitatea de Stat A. Russo. Disciplina de predare de bază Fizică. În timp diferit a ocupat funcții de șef secție de învățămînt, șef catedră de Informatică, Disciplini Fundamentale.
     Banaru Nina absolventă Universității de Stat din Tiraspol. Activează în Colegiu din 2011. Disciplina de predare Matematică. În anii 2011-2017 a ocupat funcție de șef Catedră de Matematică și Informatică. Deținătorul diplomei de onoare a Ministerului Educației al Republicii Moldova, anul 2012. Sidorenco Liudmila a absolvit Institutul Politehnic din Tula, este profesoară de Matematică a Colegiului din anul 2000, deținătorul diplomei de master în Matematică. Ghilescu Tatiana profesoara de Geografie și Biologie, absolventă Universității de Stat din Tiraspol. Activează în Colegiu din 2008, master în Geografie. Șaban Olga profesoara de Chimie și Biologie a Colegiului din 2013, absolventa Universitătii de Stat din Tiraspol. Tinerii profesori catedrei Vizitiu Elena și Țurcan Reghina absolvenții Universității de Stat A. Russo, deținătorii doplomelor de licență și master în Chimie și Fizică activează în Colegiu din anul 2017.
     Profesorii catedrei ocupau cu perfecționarea profesională, trecând cursuri, treiniguri, participând în seminare, conferințe, simpozioane naționale și internaționale. În anul 2018 după inițiativa Catedrei pe data de 14 martie și 3 aprilie în Colegiu a fost desfășurat seminar metodic a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar „Inovații și creativitate în domeniul formării profesionale”. În luna martie a fost desfășurată decada catedrei. Profesorii a organizat Conferințe științifice la Fizică, Astronomie; concurs la Fizică și Matematică.
Elevii noștri sunt premiați de diplome de merit la diferite concursuri, olimpiade regionale și republicane.
     În anul 2018 elevii anului I și II a participat în Olimpiada Republicană la Fizică, a ocupat locul III la Olimpiada Zonală la Matematică și locul III la Geografie. În anul 2017 elevii Colegiului a participat în Olimpiada Republicană la Chimie și a ocupat locul IV, a participat la Olimpiada Republicană la Matematică, a ocupat locul II la Olimpiada Zonală la Fizică. iar în anul 2016 a participat în Olimpiada Republicană la Matematică, a ocupat locul III la Olimpiada Zonală la Fizică.
     Echipa profesorilor de la Catedra ”Științe Reale” permanent perfecționează și pregătesc elevii Colegiului pentru rezultatele înalte.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее