Termeni de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

- 15 iulie - 3 august 2019, anunțarea rezultatelor până la 5 august 2019

Program de lucru: Luni Vineri de la 800 - 1600(Zi de odihnă - sâmbătă, duminică)

Cote de înmatriculare

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite

din numărul total de locuri din planul de admitere sînt prevăzute pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;
din numărul total de locuri sînt rezervate pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Candidații vor fi repartizați la cota urban/rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova; la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  • copiii de etnie romă;
  • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

Actele necesare

Obligatoriu (Roz) Optional (Albastru)
Buletin de identitate

Buletin de identitate

3 copii (xerox)
Certificat de naștere

Certificat de naștere

1 copie (xerox).
Fotografii pentru acte

Fotografii pentru acte

fotografii 3×4 color
Certificat medical

Certificat medical

Forma 086-E, eliberat în anul admiterii.
Buletinului de identitate al unui părinte

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).
Actul de studii în original

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală.
Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.
Adeverință de confirmare

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.
Certificatul despre componenţa familiei

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.
Diplome de gr.I-III

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei.
Copyright© 2020 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее