Image

Colegiului Tehnic Feroviar din Bălţi şi-a început activitatea în anul 1983 conform Hotărîrii Guvernului nr.2208-228 din 21.05.1983 în subordonarea Ministerului Transportului. Prin Hotărîrea Guvernului nr.816 din 28.07.1998 Colegiul Tehnic Feroviat a fost transferat în subordonarea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova.

1983

2005-2008

În anul 2005 şi în anul 2008 în Colegiul Tehnic Feroviar s-a desfăşurat activitatea de evaluare academică şi a fost acreditat, eliberându-i-se Certificate de acreditare.

În prezent Colegiul pregăteşte specialişti în baza studiilor gimnaziale (9 clase):

71470 „Sisteme automatizate în transportul feroviar”

104120 „Traficul feroviar de mărfuri și pasageri”

61210 „Administratrea aplicațiilor Web”

61220 „Administratrea bazelor de date”

104110 „Traficul auto”

2020

     Toate acestea crează condiţii adecvate pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de instruire, de formare a deprinderilor practice în diferite domenii, a activităţilor extradidactice.
     Pentru organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ, Colegiul renovează baza tehnico – materială a cabinetelor, sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor de producţie, a bazei instructiv – metodice în corespundere cu cerinţele actuale de producere. Colegiul dispune de utilajul necesar pentru studii, atât la speciaitățile transportului feroviar și transportului auto, cât și la informatică. 
     Colegiul dispune de un colectiv didactic cu o bogată experienţă de lucru, cu o bună pregătire ştiinţifică şi metodică, oameni pasionaţi de meserie şi dornici de a transmite experienţa, cunoştinţele şi aspiraţiile noii generaţii.
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее