Catedra Limba Română și Limbi Moderne

Motto:”Limba este creația omului prin Dumnezeu. Mai sus omul nu s-a putut ridica.Mai sus Domnul a ridicat numai stelele pe cer și brazii pe munți”(Grigore Vieru)
Procesul de organizare și desfășurare a activităților didactice la limba și literatura română, limbi moderne este de natură complexă și necesită o pregătire serioasă teoretico-practică a specialistului de profil. Rolul profesorului ca cel mai important factor în conceperea și realizarea unui demers educațional activ este unul definitoriu. El este expresia spiritului creator, energie umană ce animează viața spirituală a instituției.
     Creșterea gradului de coeziune a elementelor de personalitate, organizarea și integrarea lor superioară, într-un tot unitar, sub impactul cerințelor specifice ale statutului de școlar sunt importante în activitatea de zi cu zi.

Obiectivele Catedrei Limba Română și Limbi Moderne:


-Însușirea funcțională și aplicativă a mecanismelor de funcționare ale limbii;
- Formarea elevului în calitate de vorbitor dinamic al limbii studiate;
- Însușirea materiei gramaticale de către elevi în plan practic, funcțional;
- Demonstrarea abilităților, cunoștințelor, aptitudinilor elevilor în baza oricărei unități de conținut studiate;
- Utilizarea la lecții a diferitor tehnici, mijloace de evaluare pentru asimilarea cunoștințelor la subiectele recomandate;
- Lectura- proces de receptare a semnelor grafice. Aplicarea și valorificarea rezultatelor;
- Dezvoltarea competențelor verbal- comunicative prin intermediul textului (audiere, vorbire, lectură și scriere)…
Gala activităților lingvistice:
     La 21 octombrie s-a participat la Festival- concurs republican” Focul din vatră”, ediția a V-a la Centrul de Excelență în Transporturi, Chișinău. Și-au prezentat măiestria sa următorii elevi:
 • Moldovanu Alin gr.TAC-117
 • Zigo Anastasia gr. TAC-117
 • Matiesco Mihai gr. TAC-117
 • Pleșca Patricia gr. TFB-117
 • Istrati Xenia gr. TFB-117
 • Certan Marina gr. TFB-117
 • Ghimpu Uliana gr. TFC-216
 • Bîrgău Adriana gr. SAB-216, au ocupat locul III.
Image
Image
     Elevii au dat dovadă de har înalt la concursul internațional cu genericul: “Unitate în diversitate- obiceiuri și tradiții de iarnă ”
S- a organizat concurs local, recital de versuri cu tematica: “ M.Eminescu- un arbore dor al literaturii române”.
     Activ au participat elevii la concursul național „ Gr. Vieru- suflet în sufletul neamului său”.
Image
La Festivalul republican de creație artistică” Floarea omeniei”, ediția a VII-a, 17februarie 2018

au participat următorii elevi:

 • Moldovanu Alin gr. TAC-117
 • Ghimpu Uliana gr. TFC-216
 • Buga Marian gr. BDB-117
 • Porcescu Georgeta gr.BDB-117
 • Banaru Stanislav gr. BDB-117

     Ghimpu Uliana a luat premiul III. Concursul s-a desfășurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău.
     Elevii au participat la concursul de eseuri “ Multe lucruri sunt violente, dar nimic mai violent ca omul”.
     Membrii catedrei au participat la seminarul metodic cu genericul” Inovație și creativitate în domeniul formării profesionale”.

Au prezentat comunicări următorii profesori:

 • Zazulea Inga „ Utilizarea instrumentelor WEB-2 la lecțiile de limba și literatura română” (14.03.2018)
 • Pleșca Carolina „ Studiul literaturii române în clasele liceale” (03.04.2018)
 • Comerzan Mariana “ Strategii didactice în predarea operei lui I.Druță” (03.04.2018)

     Procesul de organizare și desfășurare a activităților didactice la limba și literatura română, limbi moderne este de natură complexă și necesită o pregătire serioasă teoretico-practică a specialistului de profil. Rolul profesorului ca cel mai important factor în conceperea și realizarea unui demers educațional activ este unul definitoriu. El este expresia spiritului creator, energie umană ce animează viața spirituală a instituției.
     Creșterea gradului de coeziune a elementelor de personalitate, organizarea și integrarea lor superioară, într-un tot unitar, sub impactul cerințelor specifice ale statutului de școlar sunt importante în activitatea de zi cu zi.
     Cu cât mai dificilă e munca, cu atât mai mediatizată va fi dorința noastră de a atinge obiective nemaivăzute.
     “ Munca stăruitoare învinge totul.De vei avea aur în sufletul tău, în lucruri de aur va străluci tot ce pornește de la tine”. (Nicolae Iorga)

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Copyright© 2022 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее