Image
Domeniul SERVICII TRANSPORT, specialitatea „Traficul feroviar de mărfuri şi pasageri” are scop de a pregăti specialişti competenţi în domeniul organizării traficului feroviar, care se referă la una din următoarele activităţi:
    
     Domeniul tehnologic

 • Dirijarea şi controlul traficului de trenuri pe sectoare şi a lucrărilor de manevre în staţiile feroviare;
 • Respectarea graficului circulaţiei trenurilor, asigurarea securităţii şi integrităţii materialului rulant şi al încărcăturilor;
 • Luarea deciziilor corecte în cazuri nestandarde;
 • Elaborarea documentaţiei, care reglementează procesul tehnologic al staţiilor feroviare;
 • Prelucrarea informației operative despre trafic şi a documentelor de transport;
 • Completarea formularelor de evidență şi alcătuire a rapoartelor;
 • Analiza indicilor rezultatelor de activitate a procesului de transportare;
 • Perfectarea contractelor pentru îndeplinirea transportării încărcăturilor.
     Organizare şi dirijare

 • Dirijarea operativă a colectivelor de executori în staţii, pe sectoarele din subordine şi în centrele informaţionale şi în staţiile tehnice;
 • Asugurarea colaborării dintre diferite subdiviziuni a staţiei;
 • Planificarea operativă şi organizarea lucrărilor curente în staţii;
 • Organizarea lucrărilor pentru realizarea planurilor de prelucrare a curentelor de pasageri şi încărcături;
 • Asigurarea eficientă a dotaţiei tehnice şi tehnologiilor moderne în transportul feroviar.

     Absolvenţii domeniului de formare profesională în Traficul feroviar de mărfuri şi pasageri pot activa la entităţi, instituţii de stat sau private şi alte instituţii preocupate de organizarea traficului feroviar în calitate de:

 • împiegat de mişcare ;
 •  operator a regionalei Căii Ferate :
 •  şef al biroului tehnic ;
 •  administrator al secţiei de stocare a mărfurilor, al biroului de mărfuri ;
 •  secţia de containere ;
 •  revizor comercial ;
 •  operator al "cocoaşei" de triere ;
 •  operator de manevre la staţiile de triaj şi alte funcţii.
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее