Practica

                                                 
    Reieșind din misiunea colegiului, care este direcționată spre pregătirea specialiștilor  ca aționale, consider că una din principalele probleme ale colegiului este îmbunătățirea  calității  procesului   instructiv educativ, și anume îmbunătățirea abilităților practice ale elevilor  prin derularea stagiilor de pregătire practică în parteneriat cu agenții economici, în condiții reale de muncă pentru obținerea unor competențe profesionale foarte bune.
     Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educațional, are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice și a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate și se realizează la lecțiile practice, lucrări de laborator, stagii de practică. Acțiunile care vizează tranziția de la colegiu la viața activă facilitează inserția absolvenților pe piața muncii. Educația și formarea profesională pot fi realizate prin formare profesională inițială, stagii de pregătire practică în întreprinderi, programe de specializare pentru elevi, etc., organizate în parteneriat cu societățile comerciale din domeniul industrial. Activitățile de orientare și consiliere completează acțiunile menționate mai sus, contribuind astfel la facilitarea tranziției de la colegiu la locul de muncă și, respectiv a schimbării statutului de elev cu cel de student sau de angajat.
     Creșterea calității stagiilor de practică ar putea constitui un instrument util și eficient de sporire a gradului de inserție a tinerilor/ absolvenților pe piața muncii. Stagiile de practică sunt concepute ca fiind în mod primordial un instrument de dobândire a unor competențe și abilități practice de către tinerii specialiști.
     Dintre agenții economici,   partenerul principal este Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.
    Între Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, unica instituție din învățământul profesional tehnic postsecundar de profil feroviar din Republica Moldova, și ÎS „Calea Ferată din Moldova” existența un parteneriat durabil și o colaborare bilaterală pe mai multe domenii de activitate:
 • asigurarea de spații și dotări necesare efectuării practicii în cadrul unității economice, acest lucru ducând la formarea deprinderilor profesionale ale elevilor;
 • angajarea absolvenților, după finisarea studiilor;
 • realizarea, în parteneriat, a unor planuri de dezvoltare a resurselor umane;
 • furnizarea unor servicii de informare, orientare și consiliere pentru cariera elevilor.
    Astăzi CFM este una dintre verigile de bază ale sistemului național de transport. Implementarea reformelor economice la magistrală, precum și promovarea politicii interne și externe reușite  sunt menite să sporească competitivitatea transportului feroviar, dar și să consolideze potențialul tehnic și tehnologic al acestuia.
     În baza acordurilor de colaborare semnate cu subdiviziunile ÎS „Calea Ferată din Moldova”, elevii colegiului sunt antrenați în mediul real de lucru la următoarele  subdiviziuni întreprinderii:

 1. Bălti - Stația feroviara de autofinanțare
 2. Râbnița - Stația feroviara de autofinanțare
 3. Ungheni - Stația feroviara de autofinanțare
 4. Chișinău - Stația feroviara de autofinanțare
 5. Depoul de locomotive din Bălți
 6. Depoul de vagoane din Bălți
 7. Secția linii nr. 5 Bălți
 8. Liniile de semnalizare si telecomunicații din Bălți
 9. Ocnița - Stația feroviara de autofinanțare
     Pentru cunoașterea bunelor practici europene Colegiul a stabilit parteneriate cu Agenți economici din România.
     În baza memorandumului de colaborare cu întreprinderea  ”Electroputere” VFU Pașcani S.A., România, semnat 25 aprilie 2013 elevii colegiului au promovat practica de instruire la întreprindere, fiind antrenați  în activitățile de producere.
     Întreprinderea ”Electroputere” VFU Pașcani S.A. este un grup de firme a cărui activitate cunoaște o dinamică ascendentă, acoperind importante sectoare ale economiei românești. Compania participă activ la pregătirea profesională a elevilor deoarece poate asigura toate condițiile necesare pentru instruirea teoretică și practică a viitorilor specialiști. În timpul practicii specialiștii din domeniul feroviar ajută elevii să deprindă meseria în condiții reale de activitate. Astfel elevii colegiului au avut posibilitatea, fiind ghidați de angajații întreprinderii, să facă cunoștință cu tehnologiile moderne de proiectare, construcție, modernizare și reparație a vagoanelor de marfă și călători, precum și fabricarea pieselor de schimb pentru vagoane.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее