Image
Domeniul TRANSPORT AUTO, specializarea „Organizarea traficului de mărfuri şi pasageri” are scop de a pregăti specialişti competenţi în domeniul organizării traficului auto, care se referă la una din următoarele activităţi:
 • Planificarea proceselor tehnologice de transportare a  mărfurilor şi pasagerilor;
 • Ganizarea şi dirijarea proceselor tehnologice de transportare a  mărfurilor şi pasagerilor;
 •  Dirijarea activităţii colectivului de producere condus;
 •  Asigurarea îndeplinirii  programului de  producere;
 •  Evidenţa îndeplinirii programului de producere;
 •  Întocmirea actelor de  exploatare şi de evidenţă a mijloacelor de transport auto;
 •  Aprecierea eficienţei economice a soluţiilor  organizaţionale şi tehnologice   propuse;
 •  Asigurarea respectării cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă;
 •  Asigurarea respectării cerinţelor protecţiei mediului ambiant în procesul de     producere;
     
     Absolvenţii domeniului de formare profesională în Organizarea traficului de mărfuri şi pasageri pot activa la entităţi, instituţii de stat sau private în ramura transportului auto în calitate de:
 • organizator de activitate administrativ-managerială la staţii service-auto, gări auto şi staţii auto;
 •  organizatori de trafic la întreprinderi de marketing şi servicii de transporturi;
 •  colaborator al Inspectoratului Transportului Auto;
 •  colabotarator al secţiilor “Mărfuri şi  pasageri” al vamelor;
 •  manager în domeniul organizării traficului de mărfuri şi pasageri;
 •  specialist în  domeniul organizării traficului rutier international.
 •  şi alte funcţii.
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее