Image
Domeniul ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATICĂ, specialitatea „Sisteme automatizate în transportul feroviar” are scop de a pregăti specialişti competenţi în domeniul deservirii instalaţiilor şi sistemelor de telecomandă feroviară, care se referă la una din următoarele activităţi:
        Domeniul tehnologic
 • Organizarea funcționării și întreținerii tehnice a sistemelor de telecomandă feroviară, diagnostica și supravegherea funcționării în condiții de siguranță a acestora;
 • Deservirea tehnică şi reparaţia sistemelor automatizate de reglare a traficului feroviar, telemecomanda la distanţele de semnalizare şi comunicaţii, telemecomanda la trenurile de construcţie şi montaj, telemecomanda laboratoarelor automatice de drum;
 • Organizarea proceselor tehnologice de deservire şi reparațe a sistemelor de telecomandă feroviară pentru a asigura circulația trenurilor;
 • Elaborarea documentației tehnice pentru producerea și repararea sistemelor de telecomandă feroviară;
 • Utilizarea eficientă a materialelor și echipamentelor pentru întreținerea și repararea sistemelor de semnalizare, centralizare, blocare şi liniilor de comunicaţii;
 • Luarea deciziilor corecte în cazuri nestandarde;
 • Completarea formularelor de evidenţă şi alcătuirea rapoartelor;
 • Analiza indicilor rezultatelor de activitate a întreprinderilor feroviare;
 • Dezvoltarea și utilizarea metodelor standard de calcul al fiabilității componentelor sistemelor automatizate pentru a asigura circulația trenurilor;

        Organizare şi dirijare
 • Organizare a grupului de executorii, luarea deciziilor manageriale, desfăşurarea lucrărilor pentru a îmbunătăți abilitățile personalului;
 • Planificarea pentru grupul de executori, pentru a găsi un compromis între diferite cerințe (cost, calitate, siguranță, și termenul de executare) pe termen lung de planificare cât şi pe termen scurt, alegerea deciziilor optime (raționale);
 • Efectuarea controlului tehnic şi asigurarea managementului calităţii la proiectare, fabricare, explorare, intreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de semnalizare, centralizare, blocare şi liniilor de comunicaţii;
 • Planificarea operativă şi organizarea lucrărilor curente;
 • Asigurarea eficientă a dotaţiei tehnice şi tehnologiilor mederne în transportul feroviar.

Absolvenţii domeniului de formare profesională în Sisteme automatizate în transportul feroviar pot activa la entităţi, instituţii de stat sau private şi alte instituţii preocupate de deservirea, reparaţia diverselor sisteme automatizate de telecomandă feroviară sau sisteme comunicaţionale în calitate de:
 • electromecanic;
 •  electromecanic sector;
 •  electromecanic al liniei curente;
 •  electromecanic al postului de centralizare;
 •  electromecanic al cocoaşei de triere;
 •  electromecanic al liniilor de comunicaţii;
 •  tehnician superior;
 •  şef al sectorului;
Copyright© 2024 Toate drepturile rezervate

Наш сайт использует cookie - файлы. Это сделано для вашего удобства!
Подробнее